Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Adres: Vinkendaal 30, 2914EN Nieuwerkerk aan den IJssel

KVK: 68979207

Ondernemer: Datakoning | Online Soccer Game

E-mail: info@onlinesoccergame.nl

Telefoon: 010 766 00 55

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door Datakoning | Online Soccer Game. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

3. Gebruik van de diensten

Gebruikers dienen zich te houden aan de volgende regels bij het gebruik van onze diensten:

4. Betalingen

Alle betalingen voor onze diensten dienen tijdig te worden voldaan. Niet-nakoming van betalingsverplichtingen kan resulteren in opschorting of beƫindiging van de diensten.

5. Annuleringen en Terugbetalingen

Annuleringen van diensten dienen schriftelijk te worden ingediend. Terugbetalingen worden beoordeeld op een case-by-case basis en kunnen naar eigen goeddunken van Datakoning | Online Soccer Game worden toegekend.

6. Aansprakelijkheid

Datakoning | Online Soccer Game is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

7. Privacy

Wij hechten waarde aan uw privacy. Lees onze privacy policy voor meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

8. Wijzigingen in de voorwaarden

Datakoning | Online Soccer Game behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gesteld van wijzigingen via onze website of per e-mail. Het voortgezet gebruik van onze diensten na dergelijke wijzigingen houdt acceptatie van de nieuwe voorwaarden in.

9. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: info@onlinesoccergame.nl

Telefoon: 010 766 00 55

Adres: Vinkendaal 30, 2914EN Nieuwerkerk aan den IJssel